PODLASKA KONFERENCJA MATEMATYKI

BIAŁYSTOK, 23-24 kwietnia 2004

Piątek, 23.04.2004

14:00 - 14:50   Zbigniew Marciniak O pojęciu przestrzeni

15:00 - 15:50   Bronisław Jakubczyk, Od ukladów sterowania do algebry

16:00 - 16:40   Jan Okniński, Monoid plaktyczny - między kombinatoryką i algebrą

16:50 - 17:30   Czesław Bagiński, Algebraik między skończonością i nieskończonością I

17:40 - 18:20   Jan Krempa,  Algebraik między skończonością i nieskończonością II

 

Sobota, 24.04.2004

Sekcja algebraiczna

 

 9:00  -  9:25 Leonid Barannyk, Rzutowe typy reprezentacyjne grup skończonych

 9:30  -  9:45 Kamila Sobolewska, O liczbie nierozkładalnych reprezentacji grup skończonych

 9:45  - 10:00 Dariusz Klein, O jądrach 2-cykli p-grupy w multyplikatywnej grupie pierścienia całkowitego charakterystyki p

 

10:05 - 10:30   Ryszard R. Andruszkiewicz, Wokół problemu Koethe

10:30 - 10:45   Ryszard Mazurek, Radykały uogólnień pierścieni łańcuchowych

10:45 - 11:00   Marzena Filipowicz, Kiedy radykał dolny wyznaczony przez zbiór pierścieni jest silny?

11:00 - 11:15   Michał Ziembowski, Pierścienie uogólnionych szeregów potęgowych ograniczonego nil indeksu

 

11:25 - 11:45   Edmund R. Puczyłowski, Matroidy i wymiar Goldiego

11:45 - 12:00   Agnieszka Sakowicz,  O kratowych wymiarach grup

12:00 - 12:15   Paulina Domagalska, O pewnym niezmienniku związanym z wymiarem Goldiego

12:15 - 12:30   Izabela Malinowska, O 2-grupach z wieloma inwolucjami

12:45 - 14:30   Obiad

14:30 - 14:45   Agnieszka Makarec,  Algebraizacja wyznaczania prawdopodobieństw przejść algorytmów probabilistycznych 

14:45 - 15:00   Joanna Karbowska-Chylińska,  Algorytmy probabilistyczne z ciągłym parametrem czasowym

15:00 - 15:15   Anna Borowska,  Teoria informacji w analizie algorytmów probabilistycznych

 

15:25 - 15:40   Joanna Jaszuńska,  Algebry chińskie

15:40 - 15:55   Marek Kępczyk, Maksymalne przemienne podalgebry macierzy

 

16:00 - 16:20   Jerzy Matczuk, Duo pierścienie i rozszerzenia Ore'go

16:20 - 16:40   Piotr Grzeszczuk, Zachowanie się tożsamości wielomianowych przy działaniach algebr Hopfa I

16:40 - 16:55   Małgorzata Hryniewicka, Zachowanie się tożsamości wielomianowych przy działaniach algebr Hopfa II

 

Sobota, 24.04.2004

Sekcja teorii sterowania (wszystkie referaty w języku angielskim)

 
9:00 - 9:30    Vladimir Marchenko, Linear hybrid control systems
 
9:30 - 9:50    Zbigniew Zaczkiewicz, Observability of linear hybrid systems with time delay

10:00 - 10:30  Sven Nomm, Realization of interconnected nonlinear input-output discrete-time systems
10:30 - 11:00  Ewa Girejko, On variational inclusions and minimal generalized differential quotients

11:20 - 11:50  Klara Janglajew, Introduction to dynamic equations on time scales
11:50 - 12:10  Ewa Pawłuszewicz, Linear control systems on time scales
12:10 - 12:40  Zbigniew. Bartosiewicz, Dynamic equivalence of nonlinear control systems on time scales

12:45 - 14:30   Obiad

14:30 - 15:00  Małgorzata Wyrwas, On extension of the output map for multiobserver

15:00 - 15:30  Dorota Mozyrska, On controllability and observability of infinite systems of differential equations
 

15:40 - 16:10  Bronisław Jakubczyk, Bifurcations of phase portraits of planar systems

16:10 - 16:40  Piotr Mormul, Car+trailers systems, recurrences of Jean and their explicit solutions

16:40 - 17:00  Wojciech. Domitrz, On local structural stability of differential 1-forms and nonlinear hypersurface systems on a manifold with boundar