Oddział Białostocki PTM we współpracy z

organizuje

 Drugą Podlaską Konferencję Matematyki

która odbędzie się w dniach 21-22 kwietnia 2006 r. w Wyższej Szkole Matematyki i Informatyki Użytkowej w Białymstoku.

 Komitet Organizacyjny:

Czesław Bagiński

Zbigniew Bartosiewicz, przewodniczący

Ewa Girejko

Piotr Grzeszczuk

Zofia Leszczyńska

Ryszard Mazurek

W programie przewidujemy:

  1. Zbigniew Marciniak, O kolorowaniu
  2. Jan Krempa, Pierścienie ułamków
  3. Andrzej Salwicki, O logice algorytmicznej
  4. Andrzej Fryszkowski, Twierdzenie Lapunowa i jego zastosowania
  5. Michał Marczak, Rozwiązywanie problemów matematycznych z zastosowaniem modelowania
  1. Algebra
  2. Matematyczna teoria sterowania
  3. Matematyczne podstawy informatyki
  4. Dydaktyka Matematyki

Koszt udziału w konferencji wynosi 200 zł i obejmuje opłatę konferencyjną (60 zł), koszt jednego noclegu oraz koszt wyżywienia (2 obiady i uroczysta kolacja).

Wpłaty kosztów udziału należy dokonać do dnia 7 kwietnia 2006 r. na konto bankowe w Kredyt Bank S.A.:

nr 98 1500 1777 1217 7008 4349 0000

Polskie Towarzystwo Matematyczne

ul. Śniadeckich 8, 00-956 Warszawa 10

z dopiskiem: Podlaska Konferencja Matematyki, imię i nazwisko uczestnika

 

Osoby zainteresowane udziałem w konferencji proszone są o przesłanie zgłoszenia na adres ptm@ptm.pb.bialystok.pl do dnia 7 kwietnia 2006 r.