III Podlaska Konferencja Matematyki

 Białystok, 11-13 kwietnia 2008 r. 

Komitet organizacyjny

 

Lista uczestników

 

Wykłady plenarne

 

Wykłady i referaty w sekcjach

 

1.      Algebra;

2.      Dydaktyka matematyki;

3.      Matematyczne podstawy informatyki;

4.      Teoria sterowania i układy dynamiczne;

5.      Zastosowania matematyki w ekonomii i finansach.

 

 

Program konferencji