Dni Matematyki w Białymstoku

6-10 września 2004

Politechnika Białostocka, ul. Wiejska 45A